סדנת הפרטיות, סייבר וטכנולוגיה השביעית של אוניברסיטת תל אביב מפגש מקוון מפגש שני

13 May 2020, 17:30 - 19:00 
 

יום רביעי, 13.5.2020 בשעה 17:30 – 19:00 השתתפות חופשית
ד"ר אסף הרדוף, הפקולטה למשפטים, המכללה האקדמית צפת
להכשיר את הפֶּרֶּץ: בקשת צו חדירה לחומר מחשב לאחר חדירה שלא כדין – צו הגנה או צו הלבנה?
עו"ד עמית אשכנזי, היועץ המשפטי, מערך הסייבר הלאומי
המעסיק, זכויות העובד והגנת הסייבר – מודל הסדרה מוצע
ד"ר תומר שדמי, מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית
משתמשי כל העולם התאחדו: כוח קולקטיבי ככלי רגולטורי - בבריאות ובחולי
ד"ר איתי בר-סימן-טוב, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
חשיפת תובנות במסמכי מדיניות פרטיות של אפליקציות בגישת למידת מכונה בלתי מונחית

 
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>